سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

NH TEST KIT 20cards

5370000 هزارتومان

خریدتعداد

Protein c 30 test vidas

6600000

6190000 هزارتومان

خریدتعداد

Hiv p 24 30 test

4542000

4270000 هزارتومان

خریدتعداد

c.difficile toxin a/b 60t

17496000

16446000 هزارتومان

خریدتعداد

Rub IgG II 60 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

HAV IgM 30 test vidas

5423000

5117000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti-HBc Total 60 test vidas

4338000

4078000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti Hbs Total

7430000

6990000 هزارتومان

خریدتعداد

HCG 60 test vidas

4133000

3890000 هزارتومان

خریدتعداد

LH 60 test vidas

3290000

3093000 هزارتومان

خریدتعداد

FSH 60test vidas

3290000

3093000 هزارتومان

خریدتعداد

CA125 30test vidas

4200000

3950000 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

4200000

3950000 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

4200000

3950000 هزارتومان

خریدتعداد

vwf 30 test

5640000

5300000 هزارتومان

خریدتعداد

FPSA 30test vidas

3232000

3099000 هزارتومان

خریدتعداد

D-Dimer new 60 test vidas

4814000

4526000 هزارتومان

خریدتعداد

FT4 60test vidas

2460000

2310000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TPO 30test vidas

6400000

6020000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TG 30test vidas

6400000

6020000 هزارتومان

خریدتعداد

کنترل کیفی وایداس

1070000

1010000 هزارتومان

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین
فیلترها