سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

T3 60test vidas

2747251 هزارتومان

خریدتعداد

T4 60test vidas

2747251 هزارتومان

خریدتعداد

HCG 60 test vidas

4504752 هزارتومان

خریدتعداد

LH 60 test vidas

3266360 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

FPSA 30test vidas

3520765 هزارتومان

خریدتعداد

HIV DUO ULTRA 60test

6945047 هزارتومان

خریدتعداد

PCT 60test vidas

36340000 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

10645866 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

36340000 هزارتومان

خریدتعداد

FT4 60test vidas

2456059 هزارتومان

خریدتعداد

HS Troponin 60test

9529000 هزارتومان

خریدتعداد

vitamine D60t vidas

9940500 هزارتومان

خریدتعداد

AMH‌ 30T

23000000 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها