سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

c.difficile toxin a/b 60t

17496000

16447000 هزارتومان

خریدتعداد

H. pylori IgG 30 test

5580000

5246000 هزارتومان

خریدتعداد

CMV IgG 60 test vidas

4980000

4681000 هزارتومان

خریدتعداد

Toxo IgG II 60 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

EBV VCA/EA IGG 30 Test

5570000

5236000 هزارتومان

خریدتعداد

EBV VCA IgM 30 Test vidas

5570000

5236000 هزارتومان

خریدتعداد

T3 60test vidas

2390000 هزارتومان

خریدتعداد

T4 60test vidas

2390000 هزارتومان

خریدتعداد

HCG 60 test vidas

4133000 هزارتومان

خریدتعداد

TPSA 60test vidas

5598000 هزارتومان

خریدتعداد

HBC IgM 30 test vidas

3670000

3450000 هزارتومان

خریدتعداد

HIV DUO ULTRA 60test

6200000 هزارتومان

خریدتعداد

PCT 60test vidas

39850000

37460000 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

9989500 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

37593000

35340000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TPO 30test vidas

6400442

6016415 هزارتومان

خریدتعداد

HS Troponin 60test

9529000

8958000 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها