سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

PCT 60test vidas

36344000

34164000 هزارتومان

خریدتعداد

Cortisol s 60test vidas

4049000

3806000 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

9989500

9391000 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

37593000

35340000 هزارتومان

خریدتعداد

HS Troponin 60test

9529000

8958000 هزارتومان

خریدتعداد

vitamine D60t vidas

9845000

9255000 هزارتومان

خریدتعداد

AMH‌ 30T

22000000

20700000 هزارتومان

خریدتعداد

Protein c 30 test vidas

6600000

6190000 هزارتومان

خریدتعداد

Hiv p 24 30 test

4542000

4270000 هزارتومان

خریدتعداد

c.difficile toxin a/b 60t

17496000

16446000 هزارتومان

خریدتعداد

Rub IgG II 60 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

HAV IgM 30 test vidas

5423000

5117000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti-HBc Total 60 test vidas

4338000

4078000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti Hbs Total

7430000

6990000 هزارتومان

خریدتعداد

HCG 60 test vidas

4133000

3890000 هزارتومان

خریدتعداد

LH 60 test vidas

3290000

3093000 هزارتومان

خریدتعداد

FSH 60test vidas

3290000

3093000 هزارتومان

خریدتعداد

CA125 30test vidas

4200000

3950000 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

4200000

3950000 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

4200000

3950000 هزارتومان

خریدتعداد

vwf 30 test

5640000

5300000 هزارتومان

خریدتعداد

FPSA 30test vidas

3232000

3099000 هزارتومان

خریدتعداد

D-Dimer new 60 test vidas

4814000

4526000 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها