سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

c.difficile toxin a/b 60t

17495148

16450000 هزارتومان

خریدتعداد

Toxo IgG II 60 test vidas

4975040

4676540 هزارتومان

خریدتعداد

EBV VCA/EA IGG 30 Test

5570000

5236000 هزارتومان

خریدتعداد

EBV VCA IgM 30 Test vidas

5570000

5236000 هزارتومان

خریدتعداد

Anti-HBc Total 60 test vidas

4337640

4078000 هزارتومان

خریدتعداد

TSH 60 test vidas

2809120 هزارتومان

خریدتعداد

T3 60test vidas

2502414 هزارتومان

خریدتعداد

T4 60test vidas

2502414 هزارتومان

خریدتعداد

HCG 60 test vidas

4132800 هزارتومان

خریدتعداد

LH 60 test vidas

2996661 هزارتومان

خریدتعداد

Progesterone 60test

4400368

4136346 هزارتومان

خریدتعداد

AFP 60 test vidas

5247470

4932620 هزارتومان

خریدتعداد

CA125 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها