سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

CA125 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

TPSA 60test vidas

5250134 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

FPSA 30test vidas

3232000 هزارتومان

خریدتعداد

HIV DUO ULTRA 60test

6805534 هزارتومان

خریدتعداد

PCT 60test vidas

36340000 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

9505238 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

36340000 هزارتومان

خریدتعداد

FT4 60test vidas

2456059 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TG 30test vidas

6400442 هزارتومان

خریدتعداد

HS Troponin 60test

9529000 هزارتومان

خریدتعداد

AMH‌ 30T

22000000 هزارتومان

خریدتعداد

مینی وایداس

780000000 هزارتومان

خریدتعداد

Hiv p 24 30 test

4541768 هزارتومان

خریدتعداد

Anti Hbs Total

7425600 هزارتومان

خریدتعداد

TSH 60 test vidas

2809120 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها