سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

H. pylori IgG 30 test

5580000

5246000 هزارتومان

خریدتعداد

Toxo IgM 60 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

CMV IgG 60 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

Cmv Igm 30 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

Toxo IgG II 60 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

Rub Igm 30 test vidas

4980000

4680000 هزارتومان

خریدتعداد

EBV VCA/EA IGG 30 Test

5570000

5236000 هزارتومان

خریدتعداد

EBV VCA IgM 30 Test vidas

5570000

5236000 هزارتومان

خریدتعداد

anti HCV 60 test vidas

7350000

6910000 هزارتومان

خریدتعداد

Hbs Ag Ultra 60test vidas

6190000

5830000 هزارتومان

خریدتعداد

TSH 60 test vidas

2680000

2520000 هزارتومان

خریدتعداد

FT3 60test vidas

2390000

2260000 هزارتومان

خریدتعداد

T3 60test vidas

2390000

2250000 هزارتومان

خریدتعداد

T4 60test vidas

2390000

2250000 هزارتومان

خریدتعداد

Progesterone 60test

4410000

4140000 هزارتومان

خریدتعداد

Prolactin 60 test vidas

3980000

3742000 هزارتومان

خریدتعداد

ferritin 60test vidas

6680000

6280000 هزارتومان

خریدتعداد

AFP 60 test vidas

4800000

4540000 هزارتومان

خریدتعداد

B2 microglobulin 30test

3620000

3410000 هزارتومان

خریدتعداد

TPSA 60test vidas

5598000

5263000 هزارتومان

خریدتعداد

Estradiol II 60 test vidas

3840000

3640000 هزارتومان

خریدتعداد

HBC IgM 30 test vidas

3670000

3450000 هزارتومان

خریدتعداد

HIV DUO ULTRA 60test

6200000

5820000 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها