سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» بروشور کیت ها » TOMOUR MARKERS » TOMOUR MARKERS

TOMOUR MARKERS

پانل مارکر های تشخیصی سرطان وایداس شامل عناوین ذیل می باشد
1.AFP
2.CEA
3.CA 19.9
4.CA 15.3
5.CA 125
6.FPSA
7.TPSA

دانلود