سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» بروشور کیت ها » TORC » TORC

TORC

پانل ویروسی کیت های وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
1.TOXO IgM
2.TOXO IgG
3.TOXO Avidity
4.CMV IgM
5.CMV IgG
6.CMV Avidity
7.RUB IgM
8.RUB IgM
9.RUB IgG

دانلود